Akkreditált CSÉN képzések a „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés Program keretében – Budapest

„Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés CSÉN Program
akkreditált 60 kreditpontos Módszertani Alapképzés

Budapest
2024. július-október

Képzés ideje:

  • 2024. július 1-2-3. (hétfő, kedd, szerda)
  • 2024. ősz, az őszi szünet első 3 munkanapja ezek pontos idejét a következő tanév rendjének közlönyben való megjelenését követőn tudjuk majd pontosítani.

Képzés helyszíne:  D48 Irodaház, 1071 Budapest, Damjanich u. 48.

Képzés vezetői:

  • Gécziné Galla Krisztina mentor CSÉN tanácsadó, tanító, life coach – életvezetési tanácsadó, geczinegallakrisztina@eletunkacsalad.hu; Tel: +36 30 961 1468
  • Dr. Rézné Vitus Csilla mentor CSÉN tanácsadó, mentálhigiénés szakember, az akkreditált CSÉN képzések alapítója reznevituscsilla@eletunkacsalad.hu; Tel: +36 20 950 3425

6 munkanap: 10 tanfolyami óra naponként tervezetten 8:00-17:00-ig ebédszünettel

10-25 fő közötti jelentkezőt tudunk fogadni.

Várjuk mindazon érdeklődő pedagógusok, gyermekekkel, fiatalokkal, családokkal foglalkozó szakemberek, szülők, közösségvezetők jelentkezését, akik a jövő családalapítóinak nevelésére és személyiségfejlesztésére indíttatást éreznek, ehhez módszertani eszköztárukat azonnal használható gyakorlati tudással szeretnék gazdagítani.

Tematika 
Felöleli az élet nagy kérdéseivel kapcsolatos témaköröket, melyek a 12 évfolyamon spirálisan építkezve újra és újra megjelennek az életkornak megfelelő módszertani eszköztárral szemléletformálás és készségfejlesztés céllal 

  • 1-3. képzés nap témakörei:  Csapatépítés – Közösségformálás-Barátság és – Közösség – kirekesztés –előítéletek – Család-Szeretetnyelvek – Érzelmek  – Értékesség, értékrend – Önismeret, önértékelés 
  • 4-6. képzési nap témakörei: Kommunikáció – Konfliktuskezelés – Devianciák, függőségek prevenciója – Serdülőkor – Szerelem – Felelős párkapcsolat  – Szexualitás – Családtervezés – Média, különösen a közösségi média hatása – Pályaorientáció – Krízis  – Változások, veszteségek – Megküzdés 

Képzés díja: 95 000 Ft résztvevőnként,

melyre fenntartói támogatást iskolafenntartók, önkormányzatok, EKIF Irodák részéről kérelmezni kell.

A részvételi díj tartalmazza a képzéshez tartozó Tananyagot, mely 1-12. évfolyamra évfolyamonként kidolgozott kész tanmenetet, a hozzá kapcsolódó óravázlatokat és mellékleteket tartalmazza.

Bemeneti feltétel: elsősorban pedagógus diploma, de bármely szak; bármely, a pedagógus munkakör betöltésére vonatkozó, illetve az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő szakképzettség (szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus, hitoktató, védőnő, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénés szakember). Vendéghallgatóként a pedagógiai asszisztenseket is fogadjuk, akik nagy segítséget nyújthatnak a CSÉN foglalkozások előkészítésében, és páros óravezetés esetén a pedagógus munkájának támogatásában. Vendéghallgatók (nem pedagógus végzettségűek) esetében középfokú végzettség.

Megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges.  

Továbbképzési pont: a képzés elvégzésével a képzési tájékoztatóban leírt feltételek mellett 60 továbbképzési pont szerezhető meg

Képzésre való jelentkezés:

A jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével a résztvevő kifejezi szándékát a képzésen való részvételre és a képzővel való szerződéses jogviszony létesítésére a jelen meghívóban, és a csatolt „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés Program Módszertani Alapképzés képzési tájékoztatójában rögzített feltételekkel.

A Képzési Tájékoztató innen érhető el.

Jelentkezési határidő: 2024. június 9.

A képzés megvalósításával kapcsolatos további kérdésekkel közvetlenül a képzés vezetőit kereshetik a fenti elérhetőségeken. 

A képzéssel, tanúsítvánnyal, adminisztratív és egyéb kérdésekben Soltész Dórát kereshetik, az akkreditált képzés Alapítójának képzési referensét, a +36-20-532-5156-os telefonszámon vagy csen-kepzes@eletunkacsalad.hu e-mail címen.