Akkreditált CSÉN képzések a „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés Program keretében – Debrecen

„Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés CSÉN Program
akkreditált 60 kreditpontos Módszertani Alapképzés

Debrecen
2023. június-augusztus

Képzési csoport:

Felső és középiskolás korosztályt tanítók számára

Képzés ideje:

  • 2023. június 26-27-28. (hétfő, kedd, szerda)
  • 2023. augusztus 28-29-30. (hétfő, kedd, szerda)

Képzés vezetői:

  • Szentannai Judit, mentor CSÉN tanácsadó
  • Andai Anikó, mentor CSÉN tanácsadó

tervezetten 6 nap: 10 tanfolyami óra tervezetten 8:00-17:00-ig ebédszünettel

Mindkét csoportba 10-25 fő közötti jelentkezőt tudunk fogadni. 
Várjuk mindazon érdeklődő pedagógusok, hitoktatók és gyermekekkel foglalkozó szakemberek jelentkezését, akik a jövő családalapítóinak nevelésére és személyiségfejlesztésére indíttatást és kedvet éreznek, ehhez módszertani eszköztárukat azonnal használható gyakorlati tudással szeretnék gazdagítani. 

Tematika 
Felöleli az élet nagy kérdéseivel kapcsolatos témaköröket, melyek a 12 évfolyamon spirálisan építkezve újra és újra megjelennek az életkornak megfelelő módszertani eszköztárral szemléletformálás és készségfejlesztés céllal 

  • 1-3. képzés nap témakörei:  

Csapatépítés – Közösségformálás-Barátság és – Közösség – kirekesztés –előítéletek 

Család-Szeretetnyelvek- – Érzelmek 

Értékesség, értékrend – Önismeret, önértékelés 

  • 4-6. képzési nap témakörei: 

Kommunikáció – Konfliktuskezelés – Devianciák, függőségek prevenciója 

Serdülőkor – Szerelem – Felelős párkapcsolat  – Szexualitás – Családtervezés 

Média, különösen a közösségi média hatása – Pályaorientáció – Krízis  – Változások, veszteségek – Megküzdés 

Képzés helyszíne:

Tervezetten a Görög Katolikus Metropólia épülete, 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

Képzés díja: 90 000 Ft résztvevőnként,

melyre fenntartói támogatást a püspökségek, EKIF Irodák, Szerzetesközösségek részéről kérelmezni kell.

A részvételi díj tartalmazza a képzlshez tartozó Tananyagot, mely 1-12. évfolyamra évfolyamonként kidolgozott kész tanmenetet, a hozzá kapcsolódó óravázlatokat és mellékleteket tartalmazza.

Bemeneti feltétel: elsősorban pedagógus diploma, hitoktatók esetében a hitoktatói oklevél, de bármely szak; bármely, a pedagógus munkakör betöltésére vonatkozó, illetve az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő szakképzettség (szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus, hitoktató, védőnő, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénés szakember). Vendéghallgatóként a pedagógiai asszisztenseket is fogadjuk, akik nagy segítséget nyújthatnak a CSÉN foglalkozások előkészítésében, és páros óravezetés esetén a pedagógus munkájának támogatásában. 

Megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges.  

Továbbképzési pont: a képzés elvégzésével 60 továbbképzési pont szerezhető meg

Képzésre való jelentkezés:

A jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével a résztvevő kifejezi szándékát a képzésen való részvételre és a képzővel való szerződéses jogviszony létesítésére a jelen meghívóban, és a csatolt „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés Program Módszertani Alapképzés képzési tájékoztatójában rögzített feltételekkel.

A Képzési Tájékoztató innen érhető el.

Jelentkezési határidő: 2023. május 28.

A képzés megvalósításával kapcsolatos további kérdésekkel közvetlenül Szentannai Juditot vagy Andai Anikót, a képzés vezetőit kereshetik.  Elérhetőségeik: szentannaijudit@eletunkacsalad.hu Tel: +36-20-463-2188; andaianiko@eletunkacsalad.hu +36-20-203-3076

A képzéssel, tanúsítvánnyal, adminisztratív és egyéb kérdésekben, Soltész Dórát kereshetik, az akkreditált képzés Alapítójának képzési referensét, a +36-20-532-5156-os telefonszámon vagy a csen-kepzes@eletunkacsalad.hu e-mail címen.