Pedagógusoknak

  • Módszertani bemutatók
    • Olyan szakmai módszereket, technikákat, játékokat, foglalkozáselemeket ismerhetnek meg a résztvevők, amelyek közvetlenül alkalmazhatóak tanórai (pl. osztályfőnöki), kiscsoportos, vagy szakköri foglalkozások keretében, és amelyekkel segíthetik a közösségépítést és a gyermekek személyiségfejlesztését is.
    • Boldogabb családokért” családi életre nevelés iskolai program módszertani képzése
  • Tantestületi tréningek, projektnapok
    • Egy-egy konkrét nevelési problémára (pl. konfliktuskezelés; erőszakmentes kommunikáció; szenvedélybetegségek prevenciója  – “Veszélyek, devianciák, döntéshelyzetek” stb.) kidolgozott interaktív foglalkozások.
    • A tantestületnek, mint közösségnek a működését segítő programok (pl. csapatépítés; kiégés megelőzés, „kedélyjavítás”; stb.).

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ha érdeklődik foglalkozásaink iránt!

Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése témakörben 40 órás pedagógus továbbképzés indul a KRE Bölcsészkarán.