Módszereink

Küldetésünkhöz, mely szerint a társadalom figyelmét a családra szeretnénk fordítani és szeretnénk elérni, hogy a fiataloknak célja legyen a boldog családi élet, olyan módszereket választottunk, amely a rogersi humanisztikus pszichológia alapjain nyugszik. A lényege az emberközpontúság, a segítői attitűd, az empátia, az elfogadás és a hitelesség. A humanisztikus pszichológia tapasztalatai szerint ezek, az ún. „rogersi változók“ alapvető feltételei annak, hogy segíteni tudjunk.
Mindezek együttesen segítik érvényesülni tevékenységeink során az értékrendünkben meghatározó alapvető emberi- és keresztény értékeket.

Szakmai megfontolásból a foglalkozásokon két szakember van jelen, hogy a résztvevőkre több figyelem jusson, és adott esetben a csoportbontás is megoldható legyen.

Interaktív foglalkozásaink alapvető módszere az egyes témák történettel, filmmel, játékkal történő felvezetését követő beszélgetés, vitaindítás. Ennek során a résztvevők irányított körülmények között egymás véleményét hallgatva, mellette érvelve illetve cáfolva azt, a nem formális tanulás módszerével alakítják saját gondolkodásukat. Segítségül hívjuk sok más eszköz mellett a drámapedagógia módszereit az egyes témák, jelenetek élményszerű megjelenítéséhez. Nem egyszerű és egyszeri információközlés a célunk, hanem a résztvevőkkel való tartós vagy több alkalomra szóló együttműködés. Mindez a szociális és életvezetési készségek fejlesztését, az önismeret, önértékelés elmélyítését szolgálja, elősegítve az érzelmi intelligencia fejlődését, az együttműködő és asszertív kommunikáció és konfliktuskezelés készségszintű használatát.
Ezen készségek magasszintű fejlesztésével nagyobb esélyük van a fiataloknak, hogy boldoguljanak, harmonikus családi légkört alakítsanak ki és az általuk alapított család betöltse valódi szerepét: a benne élők és nevelkedők megélhessék az egymás iránti tisztelet és feltétel nélküli elfogadás légkörében a szeretetet.

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ha érdeklődik foglalkozásaink iránt!