Akkreditált CSÉN képzések a „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés Program keretében – Budapest

„Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés CSÉN Program
akkreditált 60 kreditpontos Módszertani Alapképzés

Budapest
2023. június-augusztus

Képzési csoportok:

 1. Alsótagozatos korosztályt tanítók számára

Képzés ideje:

 • 2023. június 19-20-21. (hétfő, kedd, szerda)
 • 2023. augusztus 28-29-30. (hétfő, kedd, szerda)

Képzés helyszíne: Budapest, a részvevők létszámától függően tervezetten Óbudai Oratórium és Közösségi Ház (1032 Budapest, Kiscelli utca 79.) vagy D50 Rendezvényközpont (1070 Damjanich u. 50.)

Képzés vezetői:

 • Gécziné Galla Krisztina mentor CSÉN tanácsadó, tanító, life coach – életvezetési tanácsadó
 • Marosné Pancsovai Krisztina mentor családi életre nevelés tanácsadó, magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus

6 munkanap: 10 tanfolyami óra tervezetten 8:00-17:00-ig ebédszünettel

2. Felső és középiskolás korosztályt tanítók számára

Képzés ideje:

 • 2023. június 26-27-28. (hétfő, kedd, szerda)
 • 2023. augusztus 28-29-30. (hétfő, kedd, szerda)

Képzés helyszíne: Budapest, a részvevők létszámától függően tervezetten Óbudai Oratórium és Közösségi Ház (1032 Budapest, Kiscelli utca 79.) vagy D50 Rendezvényközpont (1070 Damjanich u. 50.)

Képzés vezetői:

 • Dr. Rézné Vitus Csilla, mentor CSÉN tanácsadó, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember a képzések alapítója és szervezője
 • M. dr. Dulácska Csilla, mentor CSÉN tanácsadó, mentálhigiénés szakember, pszichodráma és bibliodráma vezető

6 munkanap: 10 tanfolyami óra tervezetten 8:00-17:00-ig ebédszünettel

Mindkét csoportba 10-25 fő közötti jelentkezőt tudunk fogadni.
Várjuk mindazon érdeklődő pedagógusok, hitoktatók és gyermekekkel foglalkozó szakemberek jelentkezését, akik a jövő családalapítóinak nevelésére és személyiségfejlesztésére indíttatást és kedvet éreznek, ehhez módszertani eszköztárukat azonnal használható gyakorlati tudással szeretnék gazdagítani.

Tematika 
Felöleli az élet nagy kérdéseivel kapcsolatos témaköröket, melyek a 12 évfolyamon spirálisan építkezve újra és újra megjelennek az életkornak megfelelő módszertani eszköztárral szemléletformálás és készségfejlesztés céllal 

 • 1-3. képzés nap témakörei:  Csapatépítés – Közösségformálás-Barátság és – Közösség – kirekesztés –előítéletek – Család-Szeretetnyelvek – Érzelmek  – Értékesség, értékrend – Önismeret, önértékelés 
 • 4-6. képzési nap témakörei: Kommunikáció – Konfliktuskezelés – Devianciák, függőségek prevenciója – Serdülőkor – Szerelem – Felelős párkapcsolat  – Szexualitás – Családtervezés – Média, különösen a közösségi média hatása – Pályaorientáció – Krízis  – Változások, veszteségek – Megküzdés 

Képzés díja: 90 000 Ft résztvevőnként,

melyre fenntartói támogatást a püspökségek, EKIF Irodák, Szerzetesközösségek részéről kérelmezni kell.

A részvételi díj tartalmazza a képzéshez tartozó Tananyagot, mely 1-12. évfolyamra évfolyamonként kidolgozott kész tanmenetet, a hozzá kapcsolódó óravázlatokat és mellékleteket tartalmazza.

Bemeneti feltétel: elsősorban pedagógus diploma, hitoktatók esetében a hitoktatói oklevél, de bármely szak; bármely, a pedagógus munkakör betöltésére vonatkozó, illetve az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő szakképzettség (szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus, hitoktató, védőnő, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénés szakember). Vendéghallgatóként a pedagógiai asszisztenseket is fogadjuk, akik nagy segítséget nyújthatnak a CSÉN foglalkozások előkészítésében, és páros óravezetés esetén a pedagógus munkájának támogatásában. 

Megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges.  

Továbbképzési pont: a képzés elvégzésével 60 továbbképzési pont szerezhető meg

Képzésre való jelentkezés:

A jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével a résztvevő kifejezi szándékát a képzésen való részvételre és a képzővel való szerződéses jogviszony létesítésére a jelen meghívóban, és a csatolt „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés Program Módszertani Alapképzés képzési tájékoztatójában rögzített feltételekkel.

A Képzési Tájékoztató innen érhető el.

Jelentkezési határidő: 2023. május 28.

A képzés megvalósításával kapcsolatos további kérdésekkel közvetlenül Dr. Rézné Vitus Csillát vagy M. dr. Dulácska Csillát a képzés vezetőit kereshetik.  Elérhetőségeik: reznevituscsilla@eletunkacsalad.hu +36-20-950-3425; dulacskacsilla@eletunkacsalad.hu +36-30-457-5352

A képzéssel, tanúsítvánnyal, adminisztratív és egyéb kérdésekben Soltész Dórát kereshetik, az akkreditált képzés Alapítójának képzési referensét, a +36-20-532-5156-os telefonszámon vagy csen-kepzes@eletunkacsalad.hu e-mail címen.