Akkreditált CSÉN képzések a „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés program keretében – Győr

„Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés CSÉN program
akkreditált 60 kreditpontos Módszertani Alapképzés
2022. június-október – Győr

Mottó: … Elgondolkodtatás, rávezetés, személyesség…

A „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés program CSÉN Módszertani Alapképzéssel a résztvevők betekintést kapnak a családi életre nevelés gyakorlatába. Részletesen megismerhetik a program által alkalmazott módszereket. Saját élmény alapján szereznek gyakorlati ismereteket az interakcióra, non-direktivitásra, a konstruktív- dráma- és élménypedagógiai módszerekre alapozó módszertani elemek alkalmazásában. A résztvevők a képzés során megismerik és megtapasztalják a program szemléletét, mely családbarát, diákközpontú, partnerségre, a nem formális tanulás elemeire épít. Majd a képzést követően az átadott tananyag, az elsajátított ismeretek, a megszerzett módszertani tapasztalatok segítségével felkészülten kezdhetik meg a CSÉN témák feldolgozását CSÉN órák keretében, vagy más tantárgyba ágyazottan (pl. osztályfőnöki etika, életvitel, hittan, kiscsoportos, vagy szakköri foglalkozások) a családbarát szemlélet kialakítása, közösségépítés, személyiség- és kompetenciafejlesztés, családi életre nevelés céllal.

Az alapképzés célja, hogy a köznevelésben dolgozó azon szakemberek szakmai kompetenciáit, gyakorlati ismereteit és eszköztárát fejlessze, akik nyitottak a tanulók családbarát szemléletű támogatására személyiségfejlődésük, felnőtté érésük, családalapításuk, élethivatásuk felvállalásának kérdésében. Egyúttal segítséget nyújt a képzéshez tartozó Tananyag (tanmenet- és óravázlatminták) átadásával és megismerésével a CSÉN óráinak gyakorlati megvalósításában, illetve a CSÉN témák egyéb iskolai keretek közti feldolgozásában.

A képzés a résztvevők záródolgozatával válik teljessé. A 60% vagy afelett teljesítők részére kiadható tanúsítvány tartalmazza a „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés program metodikája szerinti „CSÉN foglalkozásvezetői” címet is, mely az alapdiplomára épülve CSÉN foglalkozások megtartására ad jogosultságot.

A jelentkezés feltételei:

  • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola, bármely szak; bármely, a pedagógus munkakör betöltésére vonatkozó, illetve az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő szakképzettség (szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus, hitoktató, védőnő, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénés szakember)
  • megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges

Javasolt munkakörök:

Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár vagy tanító, Fejlesztő pedagógus, Mentálhigiénés szakember, Hitoktató, Iskolai védőnő, Iskolai szociális segítő, Plébániai segítő munkatársak, Érdeklődő egyéb szakemberek

Képzést vezeti:

Tanítók és óvodapedagógusok számára:
Csanády Ágota és Marosné Pancsovai Krisztina

Felső tagozatos tanárok és Gimnazista tanárok számára:
Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes és M. Dulácska Csilla

Képzés ideje:

  • 2022. június 22-23. (szerda, csütörtök)
  • 2022. augusztus 29-30. (hétfő, kedd)
  • 2022. október 4-5. (kedd, szerda)

Képzés helye:

Brenner János Hittudományi Főiskola, 9024 Győr, Káptalandomb 7.

Részvételi díj összege: 90 000,- Ft/fő,

A Pannonhalmi Főapátság és a Győri Egyházmegye az általa fenntartott köznevelési intézmények és a Hitoktatási Felügyelőség szakemberei közül jelentkezők számára a részvételi díj megfizetéséhez 80%-os támogatást nyújt.
Az utazás, étkezés és esetlegesen szállás költségéről minden résztvevő maga gondoskodik.

Jelentkezési határidő: 2022. június 15.

Jelentkezési lap: https://forms.office.com/r/gZXpcMV4RL

További érdeklődés esetén keresse:

A képzés bővebb tájékoztatója innen, a szórólap pedig innen tölthető le.