Támogatott Edukációs Programsorozat 2022. június 15 – november 30. Kiskamasz

„Módszertani képzések megvalósítása családi életre nevelés (CSÉN), szexuális nevelés, kiskamasz felvilágosítás témakörben”

a Családokért Felelős Államtitkár javaslatára az Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott a Tempus Közalapítvány EG-00119-001/2022-es iktatószámú Támogatói Okiratban rögzített támogatása révén valósul meg

A támogatás célja: az iskolai terepen dolgozó pedagógusok, ifjúsági védőnők, iskolaorvosok, gyermekvédelmi és más szakemberek számára lehetőséget nyújtson a módszertani képzéseken való térítésmentes részvételre, hogy a megismert programokat saját intézményeiken belül megvalósíthassák.

A Támogatás igénybevételének feltétele a kiskamasz foglalkozásvezetői képzések során: 

  1. A jelentkező szakember saját jogán, külsős szakember bevonása nélkül, jogszerűen tarthasson intézményi felvilágosító foglalkozást intézményi (elsősorban köznevelési és gyermekvédelmi intézmények) keretek között. (Elsősorban iskolavédőnők, pedagógusok, egyéb intézményi keretek között működő ifjúsággal foglalkozó szakemberek pl. iskolapszichológusok, iskolaorvosok, állami szervnél foglalkoztatott szociális munkások, egészségfejlesztők stb.) 
  2. A meghirdetett képzések közül csak az egyikre ad be jelentkezést: 
    vagy az MFM-Projekt Ciklus-show® foglalkozásvezetői képzésre, 
    vagy a Titkos Küldetés® kiskamasz program foglalkozásvezetői képzésre.
  3. A jelentkezés során történt pozitív elbírálást követően, a képzést maradéktalanul elvégzi (önhibájából adódóan nem hiányzik) és a foglalkozásvezetői vizsgát a képzés zárását követő egy éven belül leteszi. Ellenkező esetben a képzési támogatás visszafizetendő. (MFM-Projekt Ciklus-show® esetében 150 000 Ft, Titkos Küldetés® esetében 125 000 Ft)

Választható képzések:

C) Kiskamasz foglalkozásvezetői képzések: MFM-Projekt Ciklus-show® vagy Titkos Küldetés®
28 órás sztenderdizált képzések a védjegyoltalom alatt álló, nemenként bontásban zajló kiskamasz programokhoz kapcsolódóan, főként személyes jelenléttel, egyes előadások webinárium formájában zajlanak