Tevékenységünk

Küldetésünk – Bemutatkozás – Tevékenységeink

Kiemelt jelentőséggel fókuszálunk az emberi életre és annak hordozójára, a családra. Értékrendünkben meghatározó szerepet tölt be az egyetemes emberi értékek mellett a keresztény európai kulturális örökség, gondolkodásmód és értékszemlélet. Munkánkban támaszkodunk a tudományos kutatások számos eredményére is.

Célunk a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz, az egészséghez, az egészséges életmódhoz, az egészséges énkép és testtudat kialakításához kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása.

A társadalom figyelmét a családra szeretnénk fordítani, és azon munkálkodunk, hogy a fiataloknak célja legyen a boldog családi élet, amelynek legfontosabb szerepe a benne élők és nevelkedők számára az egymás iránti tisztelet és feltétel nélküli elfogadás légkörében megélt szeretet. Ennek alapja a férj és a feleség életszövetsége, elkötelezett szeretetkapcsolata. A család ezen a stabil alapon alakítja ki, építi és fejleszti saját belső világát, amely éltető légkörével formálja a családtagok személyiségét, erősíti összetartozásukat, és lehetőséget teremt arra, hogy az óhajtott gyermekek megszülethessenek és harmonikusan fejlődjenek.

Biztatást és segítséget kívánunk nyújtani a serdülőknek, fiataloknak, családoknak annak megerősítésére, hogy kiemelkedően fontos szerepük van saját jövőjük alakításában, és van esélyük – kellő felkészüléssel – az egészségben teljes, boldog családi életre.

Nonprofit alapú, közhasznú szervezet vagyunk, akik a fentiek érdekében a legfontosabb feladatunknak tekintjük az általános ismeretterjesztést-oktatást, a testi és lelki egészség megőrzését, fejlesztését; a jellemnevelést és szociális készségek fejlesztését, az életviteli tanácsadást diákok, szülők, nevelők, pedagógusok, kisközösségek, fiatal felnőttek, házaspárok és a családok körében.
Szoros szakmai együttműködést tartunk fenn a Budapesti Család MunkaCsoportunk (BCSMCS) megalapítójával, Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnessel, a „Boldogabb családokért!”® Családi Életre Nevelés CSÉN program alapítójával, a kecskeméti SZÉK Egyesület (Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület)  szakmai felelősével.
Együttműködésünk további fontos eleme a házasság, a család és az emberi élet védelme a megfogantatásától egészen a természetes haláláig. Ennek jegyében a SZÉK-kel közösen létre hoztunk egy jogi személyiséggel nem bíró fórumot, a TCST Központot, melynek alapító nyilatkozata a termékenység-tudatos fogamzásszabályozás ügyének előmozdítását tűzte ki célul.

Védjegyzett programok, egyéb közhasznú tevékenységünk: