Pályaorientáció

 

PÁLYAORIENTÁCIÓ

Testi-lelki egészségnap/ tematikus projektnap

A 13-17 éves korosztálynak szóló testi-lelki egészségnap / tematikus projektnap célja:

 • a sikeres pályaválasztáshoz szükséges tulajdonságok, készségek átgondolása, az érdeklődési kör megfogalmazása,
 • a diákok minél több foglalkozással megismerkedjenek, ezáltal szélesebb választási lehetőségük legyen,
 • az egyes foglalkozásokhoz szükséges adottságok és készségek összegyűjtése és tudatosítása,
 • a karrier ─ hivatás ─ család összefüggéseinek átgondolása,
 • rövid és hosszú távú egyéni célok megfogalmazása.


Módszerünk nem a frontális oktatás elvei alapján, hanem a gyakorlati tudás, készség, képesség megszerzésére, kibontakoztatására épít. Az interaktív foglalkozások alapvető módszere az egyes témák történettel, filmmel, játékkal történő felvezetését követő beszélgetés, vitaindítás. Ennek során a résztvevők irányított körülmények között, egymás véleményét meghallgatva, mellette érvelve illetve cáfolva azt, a nem formális tanulás módszerével alakítják saját és egymás gondolkodását. Emellett szituációs-, szerep- és bizalomjátékok, írásbeli tesztek segítik az egyes témák feldolgozását. Minden osztállyal két CSÉN tanácsadó munkatárs dolgozik az osztályfőnökökkel való előzetes konzultáció alapján, az osztályfőnök jelenlétében és együttműködésével.

 

A projektnap menete:

 1. Önismeret
 • személyiségtípusok (az öröklött személyiségjegyek felismerése),
 • ön- és társismereti játékok (milyennek látom a másikat, a másik milyennek lát engem, én hogyan látom a másikat, milyen pályán tudnak engem mások elképzelni, ),
 • a pályaválasztáshoz kapcsolódó preferenciák és készségek felmérése (választásos kérdéssorok),
 • érdeklődési irányultságok felmérése (különféle érdeklődési tesztek: Holland, Bognár, Szitó, stb.).
 1. Pályaismeret ─ pályaalkalmasság:
 • különféle szakmák játékos megismertetése,
 • tudatos választás segítése (El tudnám-e képzelni magam egy adott szakmában? Miért igen/nem?)
 • milyen tulajdonságok, készségek, képességek kellenek az egyes pályákhoz – egyéni, majd közös csoportvélemény megfogalmazása.

III.       Karrier ─ hivatás ─ család:

 • foglalkozás, hivatás, karrier: fogalmak tisztázása (szemléltetés filmrészlettel),
 • a hivatás – karrier – család összefüggéseinek áttekintése: családi szerepek, munkahelyi szerepek, konfliktusok, kihívások.
 1. Célok:
 • rövid és hosszú távú célok megfogalmazása, segítő és hátráltató tényezők feltárása,
 • jövőbe tekintés (Hogyan képzelem az életem húsz év múlva?)

Együttműködési feltételek

Felkérés esetén az adott intézmény igénye szerinti, egyedi foglalkozásterveket alakítunk ki. A foglalkozásokat 2 fő tanácsadó vezeti. A diákokkal való foglalkozásokra irányadó óradíj: 7 000 Ft/tanácsadó/tanóra.

A foglalkozások végleges díját egyeztetéssel a megbízás feltételei alapján (pl. távolság, létszám, tömbösítés) az intézmény lehetőségeit figyelembe véve, közös konszenzussal alakítjuk ki.