Harmonikus személyiség

A harmonikus, érett személyiség feltétele annak, hogy az ember belső erőit és motivációit az aktuális feladatának, illetve élethelyzetének megfelelően tudja mozgósítani, és a külső körülményektől viszonylag függetlenül békében tudjon élni önmagával és környezetével.

 A harmonikus személy főbb ismérvei:

  • Reálisan értékeli önmagát és helyét a világban.
  • Megpróbálja megismerni és tiszteletben tartani a másik embert.
  • Tisztában van szabadsága határaival.
  • Képes célok kitűzésére és felelős döntéshozatalra.
  • Céljaiért kitartóan tud küzdeni és képes a kudarcfeldolgozásra.
  • Tisztában van azzal, hogy sikereit nem csak önmagának köszönheti.
  • Folyamatosan törekszik a fejlődésre és képes alkalmazkodni a változáshoz.

A fentiek elősegítése illetve fejlesztése érdekében foglalkozásainkon – gyerekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel egyaránt – kiemelt szerepet kapnak a következő témák:

  • Önismeret, érzelmi intelligencia: énkép, önértékelés, önbecsülés növelése, személyiségtípusok, a kudarcok gyökere: hitek – tévhitek, saját és mások érzéseinek felismerése, kifejezése, empátiás és szociális készségek

  • Jellem és értékrend: alapvető emberi értékek, tradíciók, vallás, példaképek, életvezetési készségek (felelősségvállalás, döntés, célkitűzés, önkontroll)

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ha érdeklődik foglalkozásaink iránt!