„JELEN VAGY?” EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS- KÁROS SZENVEDÉLYEK PREVENCIÓJA PROGRAM

A 11-13 és 14-16 éves korosztálynak szóló prevenciós program célja:
Az egyéni értékek, a személyiség értékességének átgondolása, megfogalmazása, az élénkítő, stimuláló szerek, káros szokások, és a függőség területein való tájékozottság felmérése és tévhitek eloszlatása (fogalmak tisztázása, függőség mibenléte, mit pótolhatnak a szerek-szokások, miért veszélyesek, mik a használat következményei stb.), a fiatalok egymás iránti felelősségének hangsúlyozása, csoporthatás-csoportnyomás kérdése, a nemet mondás szükségességének felismerése, és az erre való képesség erősítése, szermentes élet, közösségi kikapcsolódás lehetőségei, egyéni célok megfogalmazása, kitűzése.

Program menete, tartama:
6 tanítási óra – egy tematikus projektnap alkalmával, vagy bontásban
+ edukációs célú látogatás és beszélgetés gyógyuló félben lévő kortárs szenvedélybetegekkel (1h +utazás)

Program módszere:
Nem a frontális oktatás elvei alapján, hanem a gyakorlati tudás, készség, képesség megszerzésére, kibontakoztatására épít. Az interaktív foglalkozások alapvető módszere az egyes témák történettel, filmmel, játékkal történő felvezetését követő beszélgetés, vitaindítás. Ennek során a résztvevők irányított körülmények között, egymás véleményét meghallgatva, mellette érvelve illetve cáfolva azt, a nem formális tanulás módszerével alakítják saját és egymás gondolkodását. Emellett szituációs-, szerep- és bizalomjátékok, írásbeli tesztek segítik az egyes témák feldolgozását. Minden osztállyal két CSÉN tanácsadó munkatárs dolgozik az osztályfőnökökkel való előzetes konzultáció alapján, az osztályfőnök jelenlétében és együttműködésével.

Program témái:
I. Függőségek – veszélyek – következmények
A tematikai egység célja a figyelemfelhívás, ismeretterjesztés és a nemet mondani tudás kialakításához szükséges hozzáállás megteremtése. Interaktív módszereink jól és könnyen alkalmazhatók a serdülők körében a különféle függőségekhez való hozzáállásuk vizsgálatára, meglevő információik felmérésére, fogalomtisztázásra és az esetleges kipróbáláshoz való hajlandóságuk feltérképezésére, a szenvedélybetegség és következményeinek körüljárására.

II. Önismeret – önértékelés és a droghasználat összefüggései, közösségek szerepe
Ezen foglalkozáselem célja a pozitív énkép erősítése („értékes vagyok”, „tartozom valahová”, a közösség szerepe és felelőssége, „képes vagyok”) és a negatív énkép jelentősége a függőséget okozó szokások kialakulásában. Egyéni és csoportos játékokban vizsgáljuk a jellem összetevőit és szociális készségeinket.

III. Célok – pozitív jövőkép – megküzdési stratégiák – döntésképesség – nemet mondás –
A prevenció fontos eleme az egyéni célok, részcélok megfogalmazása és a pozitív, szerhasználat mentes jövőkép kialakítása (egyéni életutak, célok átgondolása és lépéseinek megtervezése, alternatívák a szermentes kikapcsolódásra). Ez feltétlenül szükséges a megküzdési stratégiák kidolgozásában és a nemet mondani tudás készségének fejlesztésében. Különböző szituációs játékok segítségével gyakorolhatják a diákok a pozitív döntéshozatalt és a nemet mondást.

IV. Edukációs célú látogatás egy szenvedélybeteg tinédzsereket gondozó budapesti intézetben
Tervezetten az Emberbarát Alapítványnál, ahol lehetőség nyílik a diákoknak gyógyulófélben lévő tinédzserekkel és vezetőjükkel találkozni, beszélgetni. Saját életükre, helyzetükre a látottak tükrében reflektálni.

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ha érdeklődik foglalkozásaink iránt!